Pengenalan

Musolla Al-Hidayah SKK SK Kilimu Ranau merupakan lambang syiar Islam di sekolah ini. Peranannya bukan sekadar sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah solat semata-mata tetapi ia juga berfungsi sebagai pusat kegiatan Pendidikan Islam di sekolah. Pengurusan musolla yang sistematik dan berkualiti dengan pelbagai program yang telah diatur dan dilaksanakan akan dapat melahirkan golongan pelajar yang memahami dan menghayati Islam secara syumul dalam kehidupan mereka.

depan.jpg depan2.jpg depan3.jpg depansurau.jpg depansurau2.jpg depansurau3.jpg